Arkadiusz Domrat

arkadiusz_domrat
Backend developer

Arkadiusz Domrat

Mistrz kodu server-side, specjalizujący się w budowaniu skalowalnych i wydajnych systemów. Zorientowany na bezpieczeństwo i optymalizację, śmiało radzący sobie z kompleksowymi problemami. Zawsze gotów do projektowania i implementacji solidnych rozwiązań backendowych, które stanowią fundament trwałego sukcesu.

Umiejętności

HTML
100%
PHP
100%
OOP
100%
PHPUNIT
100%
MYSQL
100%
C#
100%
JAVA
100%

Technologie

DOCKER
100%
JENKINS
100%
GIT
100%
AUTOCAD
100%
LARAVEL
100%
SYMFONY
100%
ZEND
100%